top of page

שירותים כלליים

העברת מידע/שחזור נתונים.........החל מ-150₪
התקנת מערכת הפעלה.........החל מ-150₪ (Windows)
התקנת תוכנה.........החל מ-50₪
 : חריטת שפה למקלדת מוארת
שפה אחת..........150₪
שתי שפות..........250₪

מחשבים נייחים

(ביתיים)

בדיקה.........החל מ-100₪
תיקון.........החל מ-100₪
ניקוי פיזי של מחשב.........החל מ-100₪
הרכבה.........החל מ-150₪
התקנת רכיבים נוספים.........החל מ-50₪
החלפת מארז/העברה של רכיבים בין מארזים.........החל מ-150₪

מחשבים נייחים

(גיימינג)

בדיקה.........החל מ-100₪
תיקון.........החל מ-100₪
ניקוי פיזי של מחשב.........החל מ-150₪
הרכבה.........החל מ-350₪
התקנת רכיבים נוספים.........החל מ-50₪
החלפת מארז/העברה של רכיבים בין מארזים.........החל מ-350₪

מחשבים ניידים (ביתיים)

בדיקה (ללא פירוק).........החל מ-100₪
בדיקה (כולל פירוק).........החל מ-200₪
תיקון.........החל מ-100₪
ניקוי פיזי של מחשב (כולל החלפת ממשק טרמי במידת הצורך).........החל מ-200₪

מחשבים ניידים (גיימינג)

בדיקה (ללא פירוק).........החל מ-100₪
בדיקה (כולל פירוק).........החל מ-250₪
תיקון.........החל מ-100₪
ניקוי פיזי של מחשב (כולל החלפת ממשק טרמי במידת הצורך).........החל מ-250₪
bottom of page